Tip en venPrint

Den Danske Kirke
i Bruxelles asbl
Rue Washington 27
B-1050 Bruxelles

Tlf. +32 (0)2 660 93 34

dankirke(at)dankirke.be

 

Huset er åbent:

Mandag 10-12

Onsdag 10-12 

og 17- 19

Fredag 12-14.

Eller efter aftale.

Præst:
Mogens Bering Rasmussen

Tlf. +32 (0)474 38 33 61

praest(at)dankirke.be

Ungdomsrådgiver:

Stine Sparsø Damkjær

Tlf. +32 (0)495 18 41 87

dankirke(at)dankirke.be

Juniorassistent:

Signe Leth

Tlf. +32(0)472 19 86 23 

dankirke(at)dankirke.be

Vor Frue KollegiumVor Frue Kollegium

Administrator

Stine Sparsø Damkjær

træffes på telefon

+32 (0)495 18 41 87

på hverdage fra 10-12

kollegiet(at)dankirke.be

Indbetalinger til kirken kan ske via følgende konti:

I Belgien

KBC Brussels

rue de la Science 23

B-1040 Bruxelles

BE14 7360 0188 3783

KREDBEBB

I Danmark

Danske Bank

Vesterbrogade 10

DK-1620 København V

DK5730004400373213

DABADKKK

 

 

UngdomsarbejdeUngdomsarbejde

UngdomsklubUngdomsklub

Den Danske Kirke i Bruxelles organiserer en ungdomsklub for danske skolebørn, der går i 5. primær - 1. sekundær - 2. sekundær - 3. sekundær og tilsvarende klassetrin (10-14 år).

Den danske kirke i Bruxelles sørger for trygge rammer og organiserer aktiviteter for de unge under ledelse af to af kirkens ansatte/frivillige, som begge ledsager de unge hele aftenen igennem.

Målet med ungdomsklubben er at give de unge danske mulighed for at mødes til hyggeligt samvær uden for skoletid på tværs af skoler, klasser m.m.

Klubbens mødeaftener er i kirken på fredage fra 19.00 til 22.00.


Tilmelding

Deltagelse i ungdomsklubben kræver tilmelding.

Tilmelding kan ske til dankirke(at)dankirke.be med angivelse af navn, alder, adresse, telefonnummer og mailadresse på forældrene samt om bidrag til kirken er indbetalt.

Medlemskab af Ungdomsklubben betales ved, at mindst én af forældrene betaler bidrag til kirken (20€ om måneden eller minimum 240 € årligt (forudbetalt)).