Tip en venPrint

Den Danske Kirke
i Bruxelles asbl
Rue Washington 27
B-1050 Bruxelles

Tlf. +32 (0)2 660 93 34

dankirke(at)dankirke.be

Vor Frue Kirke

Åbningstider:

Onsdag 17-19 

Fredag 12-14

Præst:
Mogens Bering Rasmussen

Tlf. +32 (0)474 38 33 61

praest(at)dankirke.be

Kirkeassistent:

Stine Sparsø Damkjær

Tlf. +32 (0)495 18 41 87

dankirke(at)dankirke.be

Juniorassistent:

Mette Birkemose

Tlf. +32(0)472 19 86 23 

dankirke(at)dankirke.be

Vor Frue Kollegium

Stine Sparsø Damkjær

Tlf. +32 (0)495 18 41 87

kollegiet(at)dankirke.be.

Indbetaling af gaver, medlemsbidrag og kirkeskat kan ske via følgende konti:

I Belgien

KBC Brussels

rue de la Science 23

B-1040 Bruxelles

IBAN:

BE14 7360 0188 3783

BIC: KREDBEBB


I Danmark

Danske Bank

Vesterbrogade 10

DK-1620 København V

IBAN:

DK57 3000 4400 3732 13

BIC: DABADKKK

 

 

Kirken er afhængig af dit bidragKirken er afhængig af dit bidrag


Kirkens økonomi hviler i høj grad på privat indsamlede midler. Kirkeministeriet yder et tilskud, som svarer til cirka 11% af det samlede budget, og som udgør halvdelen af præstelønnen. Resten og de øvrige udgifter må menigheden selv skaffe til veje.

Det sker blandt andet ved det årlige julemarked, hvor mange yder en stor frivillig indsats. Men på grund af udgifterne til en præstegård med husly til alle de aktiviteter, som der har vist sig behov for, leje af kirke osv., er kirken i høj grad afhængig af støtte fra den enkelte.

Bortset fra ekstra udgifter til for eksempel kørsel, leje af kirke, organist o. lign. er kirkelige handlinger (konfirmation, bryllup og bisættelse) gratis, når man yder fast årligt bidrag, som fastsættes på generalforsamlingen (i øjeblikket 240€ pr. år)

Kirkeministeriet yder et tilskud på 50% af ungdomssekretær/hjælpepræstens løn. Resten betales af Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK.

Man kan yde kirken støtte ved et fast bidrag og/eller ved at lade sin danske kirkeskat overføre hertil, og man er altid velkommen til at deltage i arbejdet med kirkens julemarked og øvrige arrangementer.

KirkeskattebalnketKirkeskattebalnket