Tip en venPrint

Den Danske Kirke
i Bruxelles asbl
Rue Washington 27
B-1050 Bruxelles

Tlf. +32 (0)2 660 93 34

dankirke(at)dankirke.be

 

Huset er åbent:

Mandag 10-12

Onsdag 10-12 

og 17- 19

Fredag 12-14.

Eller efter aftale.

 

Præst:
Mogens Bering Rasmussen

Tlf. +32 (0)474 38 33 61

praest(at)dankirke.be

 

Ungdomsrådgiver:

Stine Sparsø Damkjær

Tlf. +32 (0)495 18 41 87

dankirke(at)dankirke.be

 

Juniorassistent:

Thora Sommerlund

Tlf. +32(0)472 19 86 23 

dankirke(at)dankirke.be

Vor Frue KollegiumVor Frue Kollegium

Administrator

Stine Sparsø Damkjær

træffes på telefon

+32 (0)495 18 41 87

på hverdage fra 10-12

kollegiet(at)dankirke.be

Indbetalinger til kirken kan ske via følgende konti:

I Belgien

KBC Brussels

rue de la Science 23

B-1040 Bruxelles

BE14 7360 0188 3783

KREDBEBB

I Danmark

Danske Bank

Vesterbrogade 10

DK-1620 København V

DK5730004400373213

DABADKKK

 

 

Kirken er afhængig af dit bidragKirken er afhængig af dit bidrag


Kirkens økonomi hviler i høj grad på privat indsamlede midler. Kirkeministeriet yder et tilskud, som svarer til cirka 11% af det samlede budget, og som udgør halvdelen af præstelønnen. Resten og de øvrige udgifter må menigheden selv skaffe til veje.

Det sker blandt andet ved det årlige julemarked, hvor mange yder en stor frivillig indsats. Men på grund af udgifterne til en præstegård med husly til alle de aktiviteter, som der har vist sig behov for, leje af kirke osv., er kirken i høj grad afhængig af støtte fra den enkelte.

Bortset fra ekstra udgifter til for eksempel kørsel, leje af kirke, organist o. lign. er kirkelige handlinger (konfirmation, bryllup og bisættelse) gratis, når man yder fast årligt bidrag, som fastsættes på generalforsamlingen (i øjeblikket 240€ pr. år)

Kirkeministeriet yder et tilskud på 50% af ungdomssekretær/hjælpepræstens løn. Resten betales af Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK.

Man kan yde kirken støtte ved et fast bidrag og/eller ved at lade sin danske kirkeskat overføre hertil, og man er altid velkommen til at deltage i arbejdet med kirkens julemarked og øvrige arrangementer.

KirkeskattebalnketKirkeskattebalnket