Tip en venPrint

Den Danske Kirke
i Bruxelles asbl
Rue Washington 27
B-1050 Bruxelles

Tlf. +32 (0)2 660 93 34

dankirke(at)dankirke.be

 

Huset er åbent:

Mandag 10-12

Onsdag 10-12 

og 17- 19

Fredag 12-14.

Eller efter aftale.

 

Præst:
Mogens Bering Rasmussen

Tlf. +32 (0)474 38 33 61

praest(at)dankirke.be

 

Ungdomsrådgiver:

Stine Sparsø Damkjær

Tlf. +32 (0)495 18 41 87

dankirke(at)dankirke.be

 

Juniorassistent:

Thora Sommerlund

Tlf. +32(0)472 19 86 23 

dankirke(at)dankirke.be

Vor Frue KollegiumVor Frue Kollegium

Administrator

Stine Sparsø Damkjær

træffes på telefon

+32 (0)495 18 41 87

på hverdage fra 10-12

kollegiet(at)dankirke.be

Indbetalinger til kirken kan ske via følgende konti:

I Belgien

KBC Brussels

rue de la Science 23

B-1040 Bruxelles

BE14 7360 0188 3783

KREDBEBB

I Danmark

Danske Bank

Vesterbrogade 10

DK-1620 København V

DK5730004400373213

DABADKKK

 

 

Støt kirken med din danske kirkeskatStøt kirken med din danske kirkeskat

Danske Sømands- og Udlandskirker er en del af Den danske Folkekirke og betjener som sådan danskere under ophold i udlandet. De enkelte menigheders vedtægter bestemmer retningslinjerne for denne betjening.

Hvis du betaler kirkeskat i Danmark, kan man på en meget enkel måde støtte Den Danske Kirke i Bruxelles. Du kan nemlig få flyttet din betaling af kirkeskat, så du betaler direkte til kirken i Bruxelles i stedet for kirkeskat i Danmark. Du mister ikke dit medlemskab af folkekirken og bevarer retten til kirkelig betjening i Danmark.

Det eneste, det kræver, er, at du udfylder en blanket om fritagelse for betaling af kirkeskat. Blanketten kan fås hos en af præsterne, som skal attestere den og sørge for, at den bliver sendt til de danske skattemyndigheder.

Eller du kan få den ved at downloade den her i pdf-format.

Sådan gør du

  1. Download
  2. Udfyld den og underskriv
  3. Send til kirken
  4. Et stykke tid efter modtager du oplysninger om beløb osv.


Kirkeskatten opkræves herefter af kirken, indtil du vender tilbage til Danmark. Ved din underskrift forpligter du dig til at betale et minimumsbeløb, der svarer til det, du skulle have betalt i kirkeskat, og menigheden er pligtig til at indkræve pengene.

Når du rejser, skal du blot huske at meddele dette til en af præsterne, som skal give de danske skattemyndigheder underretning om, at forpligtelsen til at betale er blevet overholdt.

Skulle det mod forventning ske, at forpligtelsen ikke bliver overholdt, har menigheden her pligt til at meddele det til de danske skattemyndigheder, som så opkræver den forfaldne kirkeskat med tilbagevirkende kraft.