Tip en venPrint

Den Danske Kirke
i Bruxelles asbl
Rue Washington 27
B-1050 Bruxelles

Tlf. +32 (0)2 660 93 34

dankirke(at)dankirke.be

Vor Frue Kirke

Åbningstider:

Onsdag 17-19 

Fredag 12-14

Præst:
Mogens Bering Rasmussen

Tlf. +32 (0)474 38 33 61

praest(at)dankirke.be

Kirkeassistent:

Stine Sparsø Damkjær

Tlf. +32 (0)495 18 41 87

dankirke(at)dankirke.be

Juniorassistent:

Mette Birkemose

Tlf. +32(0)472 19 86 23 

dankirke(at)dankirke.be

Vor Frue Kollegium

Stine Sparsø Damkjær

Tlf. +32 (0)495 18 41 87

kollegiet(at)dankirke.be.

Indbetaling af gaver, medlemsbidrag og kirkeskat kan ske via følgende konti:

I Belgien

KBC Brussels

rue de la Science 23

B-1040 Bruxelles

IBAN:

BE14 7360 0188 3783

BIC: KREDBEBB


I Danmark

Danske Bank

Vesterbrogade 10

DK-1620 København V

IBAN:

DK57 3000 4400 3732 13

BIC: DABADKKK

revideret regnskabrevideret regnskab

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Den Danske Kirke i Bruxelles

tirsdag, den 7. marts 2017, kl. 20.00

i Vor Frue Kirke, rue Washington 27, 1050 Ixelles

med følgende foreløbige dagsorden:

(1)                Valg af dirigent

(2)                Godkendelse af dagsorden

(3)                                Årsberetning

(4)                                Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab samt forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår.

(5)                                Fastsættelse af minimumsbidrag for opnåelse af stemmeret og fristen for rettidig betaling af bidrag for opnåelse af stemmeret på følgende generalforsamling.

(6)                Valg af medlemmer og suppleanter til rådet.

Følgende medlemmer er på valg:

Torben TOFT

Lene Graversen

Karin Bundgaard

Louise Bang Jespersen (genopstiller ikke)

Følgende suppleanter er på valg:

Jesper Lyngholm (genopstiller ikke)

(7)                Valg af revisor

På valg:

Michael Simonsen  

Peter Lindvald Nielsen 

(8)                Behandling af indkomne forslag

(9)                Eventuelt

 

Ifølge § 5 i de gældende vedtægter skal forslag til behandling på generalforsamlingen foreligge skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen og fremsendes til formanden.

Indkaldelsen udsendes igen uden de sædvanlige bilag for at spare porto og kopiomkostninger. Årsberetning, regnskab og balance og budget vil inden generalforsamlingen kunne udskrives fra kirkens hjemmeside. Enhver der ikke har mulighed for dette, kan ved henvendelse til kirken naturligvis få bilagene tilsendt med posten.

 

Med venlig hilsen

Torben TOFT

Formand for menighedsrådet