Tip en venPrint

Den Danske Kirke
i Bruxelles asbl
Rue Washington 27
B-1050 Bruxelles

Tlf. +32 (0)2 660 93 34

dankirke(at)dankirke.be

 

Huset er åbent:

Mandag 10-12

Onsdag 10-12 

og 17- 19

Fredag 12-14.

Eller efter aftale.

Præst:
Mogens Bering Rasmussen

Tlf. +32 (0)474 38 33 61

praest(at)dankirke.be

Kirkeassistent:

Stine Sparsø Damkjær

Tlf. +32 (0)495 18 41 87

dankirke(at)dankirke.be

Juniorassistent:

Signe Leth

Tlf. +32(0)472 19 86 23 

dankirke(at)dankirke.be

Vor Frue KollegiumVor Frue Kollegium

Administrator

Stine Sparsø Damkjær

træffes på telefon

+32 (0)495 18 41 87

på hverdage fra 10-12

kollegiet(at)dankirke.be

Indbetalinger til kirken kan ske via følgende konti:

I Belgien

KBC Brussels

rue de la Science 23

B-1040 Bruxelles

BE14 7360 0188 3783

KREDBEBB

I Danmark

Danske Bank

Vesterbrogade 10

DK-1620 København V

DK5730004400373213

DABADKKK

revideret regnskabrevideret regnskab

 

 

Generalforsamling i kirkenGeneralforsamling i kirken

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Den Danske Kirke i Bruxelles torsdag, den 22. marts 2018, kl. 20.00 i Vor Frue Kirke, rue Washington 27, 1050 Ixelles
med følgende foreløbige dagsorden:

(1) Valg af dirigent

(2) Godkendelse af dagsorden

(3) Årsberetning

(4) Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab samt forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår.

(5) Fastsættelse af minimumsbidrag for opnåelse af stemmeret og fristen for rettidig betaling af bidrag for opnåelse af stemmeret på følgende generalforsamling.

(6) Forslag fra menighedsrådet til ændring af kirkens vedtægter (se bilag).

(7) Valg af medlemmer og suppleanter til rådet.

Følgende medlemmer er på valg:
Kirsten Lund
Lone Højen
Niels Holm-Svendsen
Tania Vega

Følgende suppleanter er på valg:
Jacob Just
Jens Munch

(8) Valg af revisor

På valg:
Michael Simonsen
Peter Lindvald Nielsen

(9) Behandling af indkomne forslag

(10) Eventuelt


Ifølge § 5 i de gældende vedtægter skal forslag til behandling på generalforsamlingen foreligge skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen og fremsendes til formanden.


Indkaldelsen udsendes igen uden de sædvanlige bilag for at spare porto og kopiomkostninger. Årsberetning, regnskab og balance og budget vil inden generalforsamlingen kunne udskrives fra kirkens hjemmeside. Enhver der ikke har mulighed for dette, kan ved henvendelse til kirken naturligvis få bilagene tilsendt med posten.


Med venlig hilsen
Torben TOFT
Formand for menighedsrådet