Tip en venPrint

Den Danske Kirke
i Bruxelles asbl
Rue Washington 27
B-1050 Bruxelles

Tlf. +32 (0)2 660 93 34

dankirke(at)dankirke.be

 

Huset er åbent:

Mandag 10-12

Onsdag 10-12 

og 17- 19

Fredag 12-14.

Eller efter aftale.

 

Præst:
Mogens Bering Rasmussen

Tlf. +32 (0)474 38 33 61

praest(at)dankirke.be

 

Ungdomsrådgiver:

Stine Sparsø Damkjær

Tlf. +32 (0)495 18 41 87

dankirke(at)dankirke.be

 

Juniorassistent:

Thora Sommerlund

Tlf. +32(0)472 19 86 23 

dankirke(at)dankirke.be

Vor Frue KollegiumVor Frue Kollegium

Administrator

Stine Sparsø Damkjær

træffes på telefon

+32 (0)495 18 41 87

på hverdage fra 10-12

kollegiet(at)dankirke.be

Indbetalinger til kirken kan ske via følgende konti:

I Belgien

KBC Brussels

rue de la Science 23

B-1040 Bruxelles

BE14 7360 0188 3783

KREDBEBB

I Danmark

Danske Bank

Vesterbrogade 10

DK-1620 København V

DK5730004400373213

DABADKKK

 

 

Bliv medlem af kirkenBliv medlem af kirken

Den Danske Kirke i Bruxelles, Vor Frue Kirke, er en medlemskirke. Det vil sige, at det er medlemmer, der bestemmer, hvilken retning kirken skal gå i, hvilke aktiviteter, der skal ske, og hvordan midlerne skal anvendes.
Men det betyder også, at det er en kirke, der er afhængig af medlemsbidrag. 
Kun ved hjælp af medlemmer og medlemsbidrag kan vi fastholde og udbygge vores kirke her i Bruxelles.
Ethvert bidrag til kirken stort eller lille er velkommen. Der er fastsat et midste årligt medlemsbidrag for at have stemmeret på den årlige generalforsamling, som for tiden udgør 240€ (eller 20€ i måneden).
Har du lyst til at være medlem af kirken, er du velkommen til at kontakte os. Det samme gælder, hvis du har spørgsmål om medlemskab.

Indbetaling af kirkeskat og medlemsbidrag kan ske på følgende konti:
I Belgien
KBC, 736-0018837-83 
(BIC/SWIFT: KREDBEBB, IBAN BE14 7360 0188 3783)
I Danmark
Danske Bank: reg.nr. 4400 kontonr. 4400 37 32 13
(SWIFT-BIC: DABADKKK, IBAN: DK57 3000 4400 37 32 13)

Den danske kirke i Bruxelles søger nye medlemmer.

Den danske kirke i Bruxelles er en privat forening, som kun består i kraft af at danskerne i Belgien støtter foreningen aktivt.
De nuværende ca. 300 medlemmer af kirken udgør løst anslået 5% af danskerne i Belgien.
Kirken har behov for solid støtte i form af frivilligt arbejde og penge for at kunne opretholde det nuværende udbud af aktiviteter.
Kirken har et mangfoldigt kulturelt udbud med dansk islæt udover de kirkelige handlinger.
Alle er velkome til at bruge kirken i rue Washington og at deltage i arrangementerne der.
Giv en hånd med til at sikre den fortsatte beståen af dette danske samlingsted midt i Bruxelles.
Lav en fast oversørsel på 20€ om måneden til kirkens konto: BE14 7360 0188 3783