Tip en venPrint

Den Danske Kirke
i Bruxelles asbl
Rue Washington 27
B-1050 Bruxelles

Tlf. +32 (0)2 660 93 34

dankirke(at)dankirke.be

 

Huset er åbent:

Mandag 10-12

Onsdag 10-12 

og 17- 19

Fredag 12-14.

Eller efter aftale.

 

Præst:
Mogens Bering Rasmussen

Tlf. +32 (0)474 38 33 61

praest(at)dankirke.be

 

Ungdomsrådgiver:

Stine Sparsø Damkjær

Tlf. +32 (0)495 18 41 87

dankirke(at)dankirke.be

 

Juniorassistent:

Thora Sommerlund

Tlf. +32(0)472 19 86 23 

dankirke(at)dankirke.be

Vor Frue KollegiumVor Frue Kollegium

Administrator

Stine Sparsø Damkjær

træffes på telefon

+32 (0)495 18 41 87

på hverdage fra 10-12

kollegiet(at)dankirke.be

Indbetalinger til kirken kan ske via følgende konti:

I Belgien

KBC Brussels

rue de la Science 23

B-1040 Bruxelles

BE14 7360 0188 3783

KREDBEBB

I Danmark

Danske Bank

Vesterbrogade 10

DK-1620 København V

DK5730004400373213

DABADKKK

 

 

Priser og vilkår for leje af lokalerne i Vor Frue KirkePriser og vilkår for leje af lokalerne i Vor Frue Kirke

Fuldt betalende medlemmer af kirken fradrages 50 € i betaling ved nedenstående priser. 

Leje i forbindelse med kirkelige handlinger:

 • Leje af kirkesal med sidefløje eller kælderlokalet med køkken- og haveadgang i forbindelse med en kirkelig handling: 250 €.

Leje i forbindelse med andre arrangementer:

Til private arrangementer fx foredrag, besøgsgrupper og børnefødselsdag.

 • Kælderlokale med køkken- og haveadgang: 200€ 
 • Sidefløj med køkken- og haveadgang: 300€
 • Sidefløj uden køkkenadgang:200€ 
 • Kirkesal + sidefløje + køkkenadgang: 450€ (med kælderlokalet 550€)
 • Have med køkkenadgang (over 35 pers.): 350 €

Til offentlige arrangementer med fri adgang: 

 • Kirkerum: min. 200 €
 • Kirkerum + sidefløje: min. 300 €.

Til offentlige arrangementer med entré el. deltagerbetaling: 

 • Kirkerum: efter aftale under hensyn til arrangementets art, min. 300 €.
 • Kirkerum + sidefløje: efter aftale under hensyn til arrangementets art, min.  400 €. 

Andet: 

 • Lån af projektor: 10€
 • Ved gentagne udlejninger inden for et kalenderår til samme type arrangementer fx koraftner eller børnegymnastik, ydes følgende rabatter: 10 gentagne udlejninger: 10%, 20 gentagne udlejninger: 20% osv.

Generelle regler for leje: 

 • Lokalerne udlejes normalt mandag-fredag kl. 10-17 samt kl. 19-23 og i weekenderne over en periode af fem timer mellem 10 – 23. Ved ekstra timer betales 50 €/time.
 • Udlejningen administreres af kirkens personale efter menighedsrådets regler.
 • Fremleje må ikke finde sted.
 • Lokalerne afleveres opryddede og rengjorte. (Der beregnes en pris på 35€ per time rengøring og oprydning såfremt lokalerne ikke afleveres i korrekt stand).
 • Stole og borde sættes på plads.
 • Der skal vises hensyn til kirkens (og kollegiets) beboere, brugere og naboer. Det gælder også fællesarealer + adgang til og fra kirken.
 • Der må ikke parkeres foran kirken.
 • Varevogne og lastbiler må ikke køre ind på pladsen foran kirken.
 • Affald skal sorteres (se reglerne i køkkenet) og anbringes i skraldecontainerne ved siden af kirken, alternativt i tilladte affaldssække.
 • Salg af drikkevarer ved arrangementer med offentlig adgang finder kun sted med afregning til kirken efter aftale.
 • Området er rygefrit.
 • Der må ikke spilles musik udendørs. Der skal være ro ude senest kl. 22.

 

Vedtaget af menighedsrådet den 10. september 2018