Tip en venPrint

Den Danske Kirke
i Bruxelles asbl
Rue Washington 27
B-1050 Bruxelles

Tlf. +32 (0)2 660 93 34

dankirke(at)dankirke.be

 

Huset er åbent:

Mandag 10-12

Onsdag 10-12 

og 17- 19

Fredag 12-14.

Eller efter aftale.

 

Præst:
Mogens Bering Rasmussen

Tlf. +32 (0)474 38 33 61

praest(at)dankirke.be

 

Ungdomsrådgiver:

Stine Sparsø Damkjær

Tlf. +32 (0)495 18 41 87

dankirke(at)dankirke.be

 

Juniorassistent:

Thora Sommerlund

Tlf. +32(0)472 19 86 23 

dankirke(at)dankirke.be

Vor Frue KollegiumVor Frue Kollegium

Administrator

Stine Sparsø Damkjær

træffes på telefon

+32 (0)495 18 41 87

på hverdage fra 10-12

kollegiet(at)dankirke.be

Indbetalinger til kirken kan ske via følgende konti:

I Belgien

KBC Brussels

rue de la Science 23

B-1040 Bruxelles

BE14 7360 0188 3783

KREDBEBB

I Danmark

Danske Bank

Vesterbrogade 10

DK-1620 København V

DK5730004400373213

DABADKKK

 

 

KonfirmationKonfirmation

Den danske kirke tilbyder konfirmandundervisningDen danske kirke tilbyder konfirmandundervisning

 

Konfirmationen i 2019 finder sted i Vor Frue Kirke i Bruxelles, Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 30. maj 2019

og andre steder efter aftale.

Tilbuddet er for 3. sekundær henholdsvis på 8. klassetrin.

Tilmeldingsblanket kan printes fra kirkens hjemmeside og sendes sammen med kopi af dåbsattest og fødsels-/navneattest til kirken.

Seneste tilmelding kan finde sted i forbindelse med det indledende møde for konfirmander og forældre onsdag den 12. september kl. 20. Efter en kort gudstjeneste vil kirkens præst orientere de kommende konfirmander og forældre om konfirmandundervisningen, som finder sted over weekender og en tre dages internatlejr.

Dagene er:

Søndag den 16. september 2018 kl. 9-20 (obs! bilfri dag)

Lørdag den 20. oktober 2018 kl. 11-17

26.-27. januar 2019, begge dage kl. 11-17 

16.-17. marts 2019, begge dage kl. 11-17 

15.-17. april 2019 på internatlejr

 

 

Generel information om konfirmation Generel information om konfirmation

 

Konfirmation og konfirmandundervisning er begge dele frivilligt.

Man må gerne følge undervisningen, selvom man måske ikke vil konfirmeres.

Men, hvis man vil konfirmeres, skal man have fulgt undervisningen og deltaget i et vist antal (mindst 10) gudstjenester i samme periode. Det er muligt at følge konfirmationsforberedelsen her i Bruxelles og siden blive konfirmeret i Danmark. 

Undervisning og undervisningsmaterialer er i øvrigt gratis, men konfirmation og deltagelse i konfirmandundervisning forudsætter, at mindst en af konfirmandens forældre overfører kirkeskat eller betaler mindstebidrag til kirken i begge de kalenderår, hvor konfirmanden går til præst, dvs. 2x240€. Beløbene skal være indbetalt inden konfirmationen. Derudover betales for bus til internatlejr.

Der er normalt også konfirmation i Mons, ligesom der er mulighed for at blive konfirmeret i Brunssum/Geilenkirchen eller andre steder efter aftale. Man kan også vælge at lade konfirmationen finde sted i Danmark. I så fald træffer man blot aftale med den lokale præst om dette. 

Attest for deltagelse i konfirmandundervisningen i Bruxelles udstedes efter begæring af præsten.

 

Kontakt:

Mogens Bering Rasmussen, præst

+ 32 / (0) 474 38 33 61

praest(at)dankirke.be

 

 

Husk at du skal deltage i gudstjenester mindst 10 gange i løbet af forløbet og helst her i Vor Frue Kirke. Følg gudstjenestetiderne her på hjemmesiden eller i kirkebladet.

Trosbekendelse og fadervor bedes læres udenad.

 

Se mere om hvad konfirmation er på Folkekirkens hjemmeside.